Kigaku

Kigaku

Kategorija: Osnovna Objavljeno četvrtak, 29 novembar 2018 Autor Administrator

 

Kada sam prvi puta pročitala i saznala za Kigaku, sve mi je to izgledalo nekako neprihvatljivo, izgledalo je da je čitava generacija istovetna . Nastavljajući da koristim i tumačim sve sam više sa godinama sticala znanje i razumevanje.

Danas znam da mi sve biramo, biramo određenu godinu i određeni sklop energija, planeta, okolnosti kako bismo stvorili uslove za učenje, za neke određene lekcije koje u suštini možemo shvatiti koristeći asrtrologiju uopšte. Mene nije mnogo interesovala budućnost, više me interosovao sadašnji momenat i šta sad učiniti jer sam znala uvek da sadašnji momenat kreira budućnost. Ako stalno gledamo napred često ne vidimo šta je tu ispred nas.

 

Tumačeći kombinaciju četri elementa kroz ovo znanje nisam nikada pogrešila, to vreme i praksa potvrđuje nepogrešivo. Sa izvesnom sigurnošću mogu odrediti kako će se određene osobe složiti i funkcionisati u zajednici bez obzira da li je to posao ili porodica, prijateljstvo ili nešto drugo. Veoma je važno poznavati sebe, razumeti sebe i na kraju prihvatiti sebe. Kigaku mi pomaže da vaa pomognem u tome i više od toga, da razumete zašto ste privukli određene osobe u svoj život i šta to ustvari nosi takv odnos, koja je to poruka koju ima takvo iskustvo i kako da ga uspešno savladate.

Konsultacije možete zakazati na tel. 0604815477 ili preko inboksa ove stranice. Hvala vam na vašem interesovanju.

Svetlost i ljubav neka vas prati.

 

 

When I first read and found out about Kigaku, it all seemed to me somehow unacceptable, it seemed that the whole generation was the same. By continuing to use and interpret everything I've learned with years and years of knowledge and real understanding and how to use this ancient science in the best way.

 

Today I know that we are all choosing in our life, choosing a certain year and a certain set of energies, planets, circumstances to create learning conditions, some of the lessons that can essentially be understood using scrapie in general. I did not care much about the future, I was more interested in the current moment and what to do, because I always knew that the present moment created the future. If we are constantly looking forward we often do not see what's ahead of us.

By interpreting the combination of the four elements through this knowledge I have never mistaken, this time and practice is confirmed unmistakably. With certainty, they can determine how certain people will agree and work in the community regardless of whether it is a job or family, friendship or something else. It is very important to know yourself, understand yourself, and ultimately accept yourself. Kigaku helps me to help you with that and more than that, to understand why you have attracted certain people to your life and what it actually carries such a relationship, which is the message that you have such an experience and how to overcome it successfully.

Consultations can be arranged at tel. 0604815477 or through the inboks of this site. Thank you for your interest.

Light and love

Pogodaka: 109

365 dana Ljubiživot izazova - KO SAM JA?

 Ovaj Vebinar je održan uživo 05.06.2018. godine, sada

možete investirati u sebe i pogledati snimak na platform, tako što ćete u bilo kojoj banci ili pošti uplatiti preko opšte uplatnice

 Naziv: Chill out

Ž.Zrenjanina 10, 21000 Novi Sad

Svrha doznake: 365 dana Ljubiživot izazova - KO SAM JA?

Iznos: 960,00 dinara

Br. Računa: 310 -8462 - 47  Poziv na broj nema 

Takođe možete investirati i putem interneta

pritiskom na dugme investirate u sebe preko PayPal sistema za 8 evra 

Uspešna komunikacija - Lek za odnose

 Ovaj Vebinar je održan uživo 12.06.2018. godine, sada

možete investirati u sebe i pogledati snimak na platform, tako što ćete u bilo kojoj banci ili pošti uplatiti preko opšte uplatnice

Naziv: Chill out

Ž.Zrenjanina 10, 21000 Novi Sad

Svrha doznake: Uspešna komunikacija - Lek za odnose

Iznos: 960,00 dinara

Br. Računa: 310 -8462 - 47   Poziv na broj nema

Takođe možete investirati i putem interneta

pritiskom na dugme investirate u sebe preko PayPal sistema za 8 evra 

 

Mars i Venera u ljubavnom razumevanju - Šta žene žele?

 Ovaj Vebinar je održan za 19.06.2018. godine, sada

možete investirati u sebe i gledati Vebinar,  tako što ćete u bilo kojoj banci ili pošti uplatiti preko opšte uplatnice

Naziv: Chill out

Ž.Zrenjanina 10, 21000 Novi Sad

Svrha doznake: Mars i Venera u ljubavnom razumevanju

Iznos: 960,00 dinara

Br. Računa: 310 -8462 - 47   Poziv na broj nema

Takođe možete investirati i putem interneta

pritiskom na dugme investirate u sebe preko PayPal sistema za 8 evra